431321316_816579153830197_2339219973049204489_n.jpg
2024/03/07

Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгээс ёс зүйн өдөрлөг, уулзалтыг танхим, цахим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулж байна.

431030720_816579240496855_1995626172150097458_n.jpg Монгол Улсад Татварын зөвлөх үйлчилгээ үүсэж хөгжсөний 20 жилийн ойн хүрээнд Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгээс ёс зүйн өдөрлөг, уулзалтыг танхим, цахим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулж байна. Нэгдүгээр хэсэг: Зочин илтгэгчээр 430878502_816579857163460_5998236118976928586_n.jpg Стратегийн зөвлөх, удирдлагын коүч Ц.Оюунжаргал "МАНЛАЙЛЛЫН ОРЧИН ҮЕИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА" сэдвийн хүрээнд илтгэл тавьж байна. 431030720_816579240496855_1995626172150097458_n.jpg

Хуваалцах:
татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ монголд - 20 жил