409157891_808768171277962_3056252981321580995_n.jpg
2024/02/23

Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох шалгалтад бэлтгэх сургалтын Б-Гарагийн ангийн хичээл өнөөдрөөс СТОУС-ын хэрэглээ хичээлээр эхэллээ.

Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох шалгалтад бэлтгэх сургалтын Б-Гарагийн ангийн хичээл өнөөдрөөс СТОУС-ын хэрэглээ хичээлээр эхэллээ.

Өнөөдрийн хичээлийг СЭЗИС-ийн ахлах багш ТМЗ, МНБ, Доктор Г.Гантулга багш удирдан явуулж байна.

Сургалтад хамрагдаж буй нийт нягтлан бодогч нартаа амжилт хүсье. 428619850_808768201277959_3159439972449627952_n.jpg 428617787_808768241277955_8255582010286133349_n.jpg 428613939_808768251277954_682674496186574831_n.jpg

Хуваалцах:
татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ монголд - 20 жил