Сангийн яамны “НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН”, “ЖУУХ БИЧИГ”-ээр шагнагдсаныг гардуулан өглөө.

Монгол Улсын татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тогтолцоог бэхжүүлэх үйл хэрэгт олон жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан манай зарим Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхүүдийн хөдөлмөр зүтгэл, ажлын амжилтыг үнэлж Сангийн яамны “НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН”, “ЖУУХ БИЧИГ”-ээр шагнагдсаныг гардуулан өглөө. Гишүүддээ ажил хөдөлмөрийн амжилт хүсье

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг