Цахим хэлэлцүүлэгт саналаа ирүүлнэ үү

Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг нь ТМЗҮТ хуулийн 18 дүгээр зүйлийн 18.2.2 дэх хэсэгт заасны дагуу "татварын тухай хууль, тогтоомжийг боловсронгуй болгох саналаа төрийн эрх бүхий байгууллагад оруулах" эрх, үүргийнхээ хүрээнд Татварын хуулиудын шинэчлэлд саналаа нэгтгэн өгөхөөр ажиллаж байна.

Сангийн яамнаас хуулийн төслүүдэд санал авах нээлттэй хэлэлцүүлэгийг 2018 оны 3 дугаар сарын 24-ныг хүртэл явагдахаар цахим хуудсандаа байршуулсан байна.

Иймд нийгэмлэгийн жинхэнэ гишүүүн Монгол Улсын Татварын мэргэшсэн зөвлөх та саналаа 2018 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрийг дуустал info@cpta.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Хуулийн төслүүдийг сангийн яамны вэбсайтаас харах бол энд дарна уу

Хуулийн төслүүдийг pdf форматаар татаж авах бол энд дарна уу

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг