"Economic growth, human resource development through increased expertise in mining taxation" хөтөлбөрт хамрагдсан "AAFR15 Mongolia" багийнхантай уулзав.

Австралийн Гриффит их сургуулийн Доктор Тапан Саркер 2015 онд "Economic growth, human resource development through increased expertise in mining taxation" хөтөлбөрт хамрагдсан "AAFR15 Mongolia" багийнхантай уулзалдав.

Энэхүү багт ТМЗ нийгэмлэгийн багш, ажилтан, гишүүдийн төлөөлөл багтсан юм. Австралийн засгийн газрын тэтгэлэгт богино хугацааны сургалтын хөтөлбөр нь жил бүр зарлагддаг бөгөөд улс орнуудаас ирүүлсэн төслөөс шалгарсан орны төлөөлөгчдийг хамруулдаг юм. Уулзалтын үеэр энэ жилийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах төслийн талаар ярилцав.

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг