Эрх сунгах гишүүдийн анхааралд

erh_sungah_biye_daal_zar

 

  1. Эрх сунгах гишүүд
1

Судалгааны ажил хамгаалах 

/ТМЗ-ийн эрхээ 2, 3 дахь удаагаа сунгуулах гишүүд/

2017-12-16-нд
2

Бие даалт хамгаалах 

/Анх удаа сунгах гишүүд/

 

2. Эрх сунгах шалгалт: 2017-12-23-ны 15 цагаас Худалдаа үйлдвэрлэлийн Их сургууль дээр

 Судалгааны ажил хамгаалах хуваарь

 

 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг