ТМЗ нийгэмлэгийн оны шилдэгийн шалгаруулалтад материалаа ирүүлнэ үү

Материалаа ирүүлсэнд баярлалаа хүлээн авах хугацаа дууссан болно.

Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн оны шилдгийг дараах байдлаар нэр дэвшүүлнэ.

  1. Шилдэг багш
  2. Шилдэг татварын мэргэшсэн зөвлөх /ТМЗ/
  3. Шилдэг орон нутгийн салбар
  4. Шилдэг ажилтан 

Шилдэгт нэр дэвшигчид дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэнэ.

  1. Анкет татах
  2. Холбогдох байгууллагын тодорхойлолт
  3. Бүтээлийн жагсаалт. Шилдэгт онцлож буй бүтээлийг эх хувиар
  4. Гишүүний үүргийн биелэлт, хийсэн ажил, үр дүнг нотлох баримт
  5. Шаардлагыг хангаж буй талаар нотлох баримтууд 

Материалыг 2017 оны 12-р сарын 10-ны өдрийн 18 цагаас өмнө ТМЗ нийгэмлэгийн ажлиын албанд битүүмжлэн ирүүлнэ үү.

Оны шилдэг шалгаруулах журмыг эндээс харна уу.

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг