ТМЗ нийгэмлэгийн оны шилдэгийн шалгаруулалтад материалаа ирүүлнэ үү

Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн оны шилдгийг дараах байдлаар нэр дэвшүүлнэ.

  1. Шилдэг багш
  2. Шилдэг татварын мэргэшсэн зөвлөх /ТМЗ/
  3. Шилдэг орон нутгийн салбар
  4. Шилдэг ажилтан 

Шилдэгт нэр дэвшигчид дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэнэ.

  1. Анкет татах
  2. Холбогдох байгууллагын тодорхойлолт
  3. Бүтээлийн жагсаалт. Шилдэгт онцлож буй бүтээлийг эх хувиар
  4. Гишүүний үүргийн биелэлт, хийсэн ажил, үр дүнг нотлох баримт
  5. Шаардлагыг хангаж буй талаар нотлох баримтууд 

Материалыг 2017 оны 12-р сарын 10-ны өдрийн 18 цагаас өмнө ТМЗ нийгэмлэгийн ажлиын албанд битүүмжлэн ирүүлнэ үү.

Оны шилдэг шалгаруулах журмыг эндээс харна уу.

Сүүлд нэмэгдсэн

Их үзсэн

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2017 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг
A Pen by Leo Fixed Social Sidebar