Сорил шалгалтын нэгдсэн дүн гарлаа
  Сорил шалгалтын бүрэлдэхүүний 2017 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 001 тоот тогтоолын хавсралт
КОД ДҮН
Татварын англи хэл  Санхүү болон өртөг, удирдлагын бүртгэл
1 54 42
2 96 26
3 86 45
6 94 49
7 86 -
9 76 49
10 71 48
11 39 37
12 50 32
13 86 75
15 63 32
16 53 41
17 48 35
18 50 43
19 78 64
20 82 58
23 69 48
24 89 63
26 85 91
27 72 28
28 82 38
30 92 64
31 88 47
32 57 69
33 97 60
34 68 61
35 50 32
36 44 30
37 79 34
38 86 61
39 67 60
40 84 55
42 45 46
43 67 51
44 85 77
45 47 58
46 99 40
47 78 -
48 72 77
49 97 63
50 88 75
51 58 35
52 100 -
53 92 65
54 79 71
55 89 64
56 62 48
57 99 58
58 74 -
59 46 21
60 52 46
61 53 40
62 50 40
63 78 43
64 90 51
65 85 63

Сүүлд нэмэгдсэн

Их үзсэн

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2017 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг
A Pen by Leo Fixed Social Sidebar