ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН 2017 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНӨӨС
Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн
Удирдах зөвлөлийн 2017 оны нэгдүгээр сарын  30-ны
өдрийн 001 тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт

 ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН 2017 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНӨӨС

Төлөвлөгдсөн ажил

Хугацаа

1

Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах шалгалт авах журамд өөрчлөлт оруулах, Хууль зүйн яаманд бүртгүүлэх

2 сар

2

Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчдыг эрх олгоход бэлтгэх, эрхийг сунгах сургалт, бусад сэдэвчилсэн, захиалгат  сургалтын төлөвлөгөөг хагас жилээр нарийвчлан гарган нийтэд мэдээлэх, гүйцэтгэх

2; 7 саруудад

3

Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчдын эрх олгох шалгалт

6;12 саруудад

4

Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчдын эрх сунгах шалгалт

Эрх сунгах сургалтын явцаас шалтгаалах

5

Салбаруудаас ирүүлсэн төлөвлөгөөний дагуу орон нутагт сургалт, шалгалт зохион байгуулах, үйл ажиллагааг идвэхжүүлэх

Жилийн турш

6

Бүх гишүүдийн 4-р хурал

4 сард

7

Сангийн яам, ТЕГ, ТМЗ нийгэмлэг хамтран Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдүүдэд хуулийн нөхцөл шаардлагыг хэрхэн ханган ажиллаж байгаа талаар хяналт шалгалт хийх

4-6 саруудад

8

Тангараг өргөх ёслолын арга хэмжээ

6;12 саруудад

9

ТИНБ-2017 чуулган

6 сар

10

Татварын хуулийг хэн сайн мэдэх вэ" оюутны тэмцээн

4-5 сард

11

Татварын бүртгэл-2017 олимпиад

10-11 сард

12

Өгөх аянг үргэлжлүүлэх

Эрх сунгах сургалтууд, тангарагын баяр, гишүүний хураамж төлсөн гишүүдэд

13

“BEPS Mongolia 2017” олон улсын хурлыг зохион байгуулах

3 сард

14

Судалгааны ажил бичихэд зориулан олон улсын жишигт хүргэхэд шаардагдахуйц  стандарт, зааварыг боловсуулахн нэвтрүүлэх

1-2 сард

15

Эрх сунгалтын хүрээнд хийгдэх судалгааны ажлуудыг олон улсын жишигт хүргэх, нийгэмлэгээс гаргасан стандартыг мөрдүүлэх

Эрх сунгах сургалтын явцад

16

AOTCA-2017Ази Номхон Далайн Орнуудын Татварын Мэргэшсэн Зөвлөх Нийгэмлэгүүдийн Холбооны ээлжит хуралд оролцох

10 сард

17

AOTCA-2018 Ази Номхон Далайн Орнуудын Татварын Мэргэшсэн Зөвлөх Нийгэмлэгүүдийн Холбооны ээлжит хурлыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулах, бэлтгэл ажил, санхүүжилт босгох

8-9 сард

18

Солонгос, Япон, Вьетнам, Өвөр Монголын  болон бусад орны Татварын нийгэмлэгүүдтэй харьцан, харилцан туршлага судлах, мэргэжилтэн солилцох ажлыг зохион байгуулах

 

19

"Шилдэг -2017" ТИНБ-ын баяр

12 сард

 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг