СТОУС15 "Үйлчлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээний орлого" модуль сургалтын бүртгэл явагдаж байна

Хугацаа: 2017 оны 03 сарын 22-ны 0900 - 1200 хооронд явагдана.
Хаана: ТМЗ нийгэмлэгийн байранд
Бүртгэлийг 3 сарын 21-нийг дуустал дараах утсаар авна.
76118989
91019206

Сургалтын нэр Сургалтын зорилго Хугацаа Төлбөр

СТОУС15

"Үйлчлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээний орлого"

/2018.01.01-ээс хүчин төгөлдөр

мөрдөгдөх ОХЗ-ийн шинэ стандарт

0900 - 1200 30000₮
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг