ТМЗ-ийн эрхээ 2, 3 дахь удаагаа сунгуулах гишүүдийн анхааралд

2,3 дах удаагаа ТМЗ-ийн эрхээ сунгуулах гишүүдийн анхааралд:

  1. Сургалтанд хамрагдах  Урьдчилан бүртгүүлнэ. Төлбөр 300,000 төгрөг. Утас: 7611-8989, 9101-9206/
  2. Судалгааны ажил бичиж хамгаалах
    1. Гишүүд 4 буюу 5-аараа баг болж сэдэв сонгон тэмдэглүүлнэ.
    2. Судалгааны ажлаа 5 сарын 21-ний өдрөөс өмнө surgalt@cpta.mn хаягаар файлаар илгээж, хэвлэмэл байдлаар ТМЗ нийгэмлэгийн байранд хүргүүлнэ.
    3. Судалгааны ажлын удирдамжийг эндээс харна уу
    4. Судалгааны ажлын сэдвийг эндээс харна уу
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг