Төлбөрийн баримтын мэдээллээ бүртгүүлнэ үү

 “Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн худалдан авалтад төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг буцаан олгох журам”-ын 4.6 -д зааснаар Албан татвар төлөгч тухайн хуанлийн жилийн сүүлийн өдрийн 24 цаг 00 минутаас өмнө худалдан авсан төлбөрийн баримтын мэдээллийг дараагийн хуанлийн жилийн ажлын эхний 5 өдрийн дотор бүртгүүлсэн байх шаардлагатай.

 

Иймд албан татвар төлөгч иргэд төлбөрийн баримтын мэдээллээ  2017 оны 1 дүгээр сарын 6-ны 23 цаг 59 минутаас өмнө цахим төлбөрийн системд бүртгүүлнэ үү.


 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг