АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ

Сургалтын хөтөлбөр: 

Татварын англи хэлний сургалт нийт 4 бүлэг хичээлээс бүрдэж байгаа бөгөөд нэг бүлэг хичээлийг 3 парт /1 парт 90мин/  заана.

Хичээлийн сэдвүүд:

  1. Татварын систем (дэд сэдвүүд)—Composition of tax system
  2. Шууд татвар—Direct tax
  3. Шууд бус татвар—Indirect Tax
  4. Олон улсын татвар—International Taxation
  5. Орчин үеийн татварын тулгамдсан асуудлууд

Хичээл тус бүр 3 парт

  • 1-парт хичээл Бичиг, Writing
  • 1-парт хичээл Унших, Reading
  • 1-парт хичээл Ярих, Speaking

 Нийт 12 удаагийн хичээл орно.

 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг