Судалгааны ажлуудаа хамгааллаа

Монгол Улсын Татварын Итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчийн эрхээ сунгаж буй нийт 22 багийн гишүүд судалгааны ажлаа амжилттай хамгааллаа.

Судалгааны ажлын хүрээнд үнэ шилжүүлэлт болон давхар татварын гэрээ, татварын тогтолцооны шинэчлэлийн зарим асуудал, татварын маргаан,  НӨАТ-ын хуулийн шинэчлэл болон буцаан олголт, барилга, уул уурхай, худалдаа, үйлчилгээний салбаруудын татварын тулгамдаж буй асуудлуудыг авч хэлэлцлээ.

Судалгааны ажлыг сонирхсон гишүүд ТИНБ-ын хувийн дугаараараа ГИШҮҮНИЙ ПРОГРАМ-руу нэвтрэн орж үзэх боломжтой.

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг