Эд хариуцагч (нярав)-ийн тайлан гаргах сургалтад урьж байна

Эд хариуцагч (нярав)-ийн тайлан гаргах сургалт 4 сарын 5-ны өдөр эхлэнэ

 

Сургалтын зорилго:  Байгууллагын хөрөнгийн хөдөлгөөнийг бүртгэх, тайлагнах, санхүүгийн үнэн зөв мэдээллийг гаргаж, тайлагнахад шаардлагатай баримт бүрдүүлэлт, бүртгэл хөтлөлийн арга зүйг эзэмшихэд оршино.

Сургалтын онцлог: Санхүүгийн анхан шатны баримтууд хөтлөх тэдгээрийг хэрхэн ашиглах, байгууллагын эд хөрөнгийн хөтлөх, бараа материалын тооцоолол, тайлан хийж сурах зэрэг практик чадварыг богино хугацаанд эзэмшинэ.

Сургалтын хугацаа: Ажлын 5 хоног /Суралцагчийн хүсэлтээр 3 хоногт багтааж болно./

Сургалтын цаг:  Нэг өдөрт  45 минутаар 4 цаг  /Нийт 20 цаг/

Сургалтын үр дүн: Анхан шатны баримт болон гарын авлагаар хангана.

  • Эд хариуцагчийн эрх зүйн зохицуулалтын мэдлэгтэй болох
  • Суралцагч нь няравын ажлын үндсэн чиг, үүргийг мэдэх, нярав, нягтлан бодогчийн уялдааг судалж мэдэх
  • Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт хийх чадвартай болох, анхан шатны баримтаас үүсэх эрсдэл, хүчин төгөлдөр баримт бүрдүүлэх мэдэгдэхүүн эзэмших
  • Няравын бэлтгэдэг дэд тайлангуудыг судлах, бэлтгэх, дадлага хийх

Хөтөлбөрийн агуулгыг бүрэн судалсан тохиолдолд сертификат олгоно

Сургалтын төлбөр: 150,000 /нэг зуун тавин мянган/ төгрөг

Хичээлийн үргэлжлэх хугацаа: өглөө 09:00-12:00

Төлбөр тушаах данс: ХХБ 499070977 ТМЗ нийгэмлэг

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг