Нийгмийн

Үйлчилгээ

 
ШИНЭ ХИШИГТЭН Цахим сонин
 

ЗААВАРЧИЛГАА

- Google Chrome-оор үзэхэд илүү тохиромжтой

- Доорх алдаа гарвал интернет хөтөч-ийн flash player-ийг update хийнэ үү

error

-  Зүүн талд байгаа Captureasd тэмдэглэгээ дээр дарж томруулж үзнэ үү

- Зарим зурагны төв хэсэгт  download ийм тэмдэглэгээ байвал видео мэдээ юм. Тэмдэглээ дээр дарснаар та тухайн мэдээний видео мэдээг үзэх боломжтой.

ШИНЭ ХИШИГТЭН Цахим сонин №3

 

ЗААВАРЧИЛГАА

- Google Chrome-оор үзэхэд илүү тохиромжтой

- Доорх алдаа гарвал интернет хөтөч-ийн flash player-ийг update хийнэ үү

error

-  Зүүн талд байгаа Captureasd тэмдэглэгээ дээр дарж томруулж үзнэ үү

- Зарим зурагны төв хэсэгт  download ийм тэмдэглэгээ байвал видео мэдээ юм. Тэмдэглээ дээр дарснаар та тухайн мэдээний видео мэдээг үзэх боломжтой.

 

ШИНЭ ХИШИГТЭН Цахим сонин №2

 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг