Хэлэлцүүлэг
 
Татварын зарим хуулиар хэлэлцүүлэг хийлээ
 

“Татварын ерөнхий хууль”,“Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль”, “Хувь хүний орлогын албан татварын тухай” хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

Сангийн яам, Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг хамтран “Татварын ерөнхий хууль”, “Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай”, “Хувь хүний орлогын албан татварын тухай” хуулиудын нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Хэлэлцүүлгийгдээрх3 хуулийншинэчлэлд татварын мэргэшсэн зөвлөхүүдийн санал зөвлөмжийг тусгах үүднээсзохионбайгуулсанюм.Хэлэлцүүлэгт сангийн яамны төсвийн бодлого төлөвлөлтийн газрын орлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Тэлмүүн ААНОАТ тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, У.Мөнхзул ХХОАТ тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Д.Лхамжав “Татварын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулга”, ТМЗ нийгэмлэгийн УЗ-ийн дарга бөгөөд ерөнхийлөгч Г.Алтанзаяа “Татварын хууль тогтоомжийн өөрчлөлт” сэдвээр илтгэл тавьж хэлэлцүүлэв.

Хэлэлцүүлэгт оролцогчид дээрх 3 хуульд оруулах саналаа хэлж, шийдвэрлэх шаардлагатай зарим асуудал дээр тайлбар авлаа. Мөн татварын хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд одоо тулгарч буй асуудал, үүсээд байгаа нөхцөл байдлын талаарсанал солилцлоо.

Илгэгч  Хэлэлцүүлэг
1

ТМЗ нийгэмлэгийн УЗ-ийн дарга бөгөөд ерөнхийлөгч, доктор, профессор Г.Алтанзаяа

Татварын ерөнхий хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хууль, Хувь хүний орлогын албан татварын хууль

Илтгэл

2

Сангийн яамны төсвийн бодлого төлөвлөлтийн газрын орлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Лхамжав

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

Илтгэл

3

Сангийн яамны төсвийн бодлого төлөвлөлтийн газрын орлогын хэлтсийн мэргэжилтэн У.Мөнхзул

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн шичичилсэн найруулга

Илтгэл

4

Сангийн яамны төсвийн бодлого төлөвлөлтийн газрын орлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Тэлмүүн

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл

Илтгэл

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг