• vtem news box
  • vtem news box
  • ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОГТОЛЦОО”  ОЛОН УЛСЫН ФОРУМД БҮРТГЭЖ БАЙНА
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box

 

ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН ДҮН ГАРЛАА

Улаанбаатар хотын 2014 оны эхний Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтын нэгдсэн дүн - ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

 Жич: "Өмнөх шалгалтын дүн" хэсэгт байгаа 70-74 оноо бол 2012 оны 12 сарын шалгалтын дүн болохыг анхаарна уу!

Мэдээллийн самбар

Hide Main content block

Хамтын ажиллагаатай байгууллагууд:

   

Гишүүн компаниуд: